Lý luận phân công

Bạn vẫn đang cố gắng tìm kiếm cách học đầu tư từ con số 0? Từ bây giờ, bạn không cần phải đi lại trên vết xe đổ nữa. Chúng ta nên tận dụng tốt các chiến lược và lý thuyết đầu tư khác nhau do các bậc thầy kinh tế đưa ra để giúp chúng ta nhanh chóng nắm vững các quy tắc đầu tư.