Bên lề kinh doanh

Ngoài công việc chính, khi rảnh rỗi, chúng ta nên tranh thủ kinh doanh thêm một công việc phụ để có thể mang lại thu nhập khác, thông thường sẽ chọn kiếm tiền qua Internet.